Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Onze School

 

De Antoniusschool Beverwijk biedt onderwijs aan kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs.
Onze medewerkers zijn deskundig in het begeleiden en onderwijzen van leerlingen met meervoudige problematiek. Wij gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en ondersteunen hen daarbij deze optimaal te ontwikkelen.

 

Op de Antoniusschool in Beverwijk wordt lesgegeven aan groepen 1/2, 3, 4, 5/6 en 7/8. Onze klassen bestaan uit maximaal 14 kinderen. Om de kinderen de aandacht en begeleiding te geven die zij nodig hebben worden onze leerkrachten ondersteund door onze onderwijsassistenten. Ook is er een onderwijszorgklas (OZK) voor groep 1/2 en een OZK middenbouw waar zowel een leerkracht als jeugdzorgwerkers aanwezig zijn om zowel onderwijs als behandeling te kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

 

Samen met Kenter Jeugdhulp, SBO de Zeearend en De Hartekampgroep werken wij als partners samen binnen het Integraal Kind Centrum (IKC) IJmond.