Integraal Kind Centrum (IKC) IJmond

 

De Antoniusschool te Beverwijk en IJmuiden maken onderdeel uit van het Integraal Kind Centrum IJmond. Verschillende partners uit het onderwijs en jeugdzorg werken intensief samen vanuit een gedeelde visie:

 

We bouwen aan een onderwijsplek waar kinderen met specifieke ondersteuningsvragen profiteren van begeleiding op maat. Begeleiding, behandeling, dichtbij huis georganiseerd; gericht op zowel het kind als op het gezin. Ons uitgangspunt: één kind, één gezin, één plan. Ouders, leerkrachten, jeugdhulp en overige relevante betrokkenen trekken gezamenlijk op. Met een integraal arrangement op maat dragen ze bij aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van kinderen.

 

De samenwerking met SBO partners; De Zeearend en De Boekanier en jeugdhulpverleningspartners De Hartekamp Groep en Kenter Jeugdhulp vormen samen een Integraal KindCentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar met specifieke behoeften op het gebied van onderwijs, behandeling , opvoeding en begeleiding om hen optimaal voorbereiden op een succesvolle toekomst.

 

Onze waarden

Onze waarden laten zien hoe we omgaan met kinderen, ouders en elkaar. Deze waarden zijn leidend voor ons denken en doen:

 

We zijn optimistisch

We zijn optimisten en geloven in de kracht van kinderen. En in de kracht van hen die om de kinderen heen staan. We doen ons werk graag en dat stralen we ook uit. We zien én benutten kansen voor een kwetsbare doelgroep. Ons glas is altijd halfvol.

 

We leggen verbinding

We willen sámen werken en samen wérken. Met elkaar. Met kinderen, hun ouders en hun netwerk. En met organisaties buiten het IKC. We staan in verbinding met alle partijen die willen bijdragen aan het succes van kinderen. Vanuit de overtuiging dat je samen verder komt.

 

We vertrouwen elkaar

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Altijd met het belang van kinderen voor ogen. We vertrouwen elkaar en nemen de moeite om ons in een ander te verdiepen. Dat verwachten we ook van anderen.

 

We zijn toegankelijk

Onze manier van werken is uitnodigend en inclusief. We staan open voor goede ideeën en initiatieven. We zijn gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar. Voor elkaar en voor hen die met ons willen samenwerken.

 

We zijn bekwaam

We hebben de juiste kennis en ervaring in huis om kinderen begeleiding en passend onderwijs te bieden. Bovendien weten we hoe we samen met anderen tot resultaat moeten komen. Daarbij proberen we ons altijd te verbeteren. Eruit halen wat er in zit, dat is ons devies.