Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Lentekriebels

23 maart 2018

De week van de Lentekriebels

De week van de lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket ‘Kriebels in je buik’. Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!

 

Wanneer?

De week van de lentekriebels vindt plaats van 19 maart t/m 29 maart.

 

Activiteiten

Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je buik’.

 

Op dinsdag 20 maart is het thema geopend met een korte voorstelling over het boek "Koning en Koning".

 Nieuwsarchief